ไพรัชโฮมเดคคอร์ หยุดปีใหม่ 29 ธ.ค.2560 – 2 ม.ค.2561

แจ้งลูกค้าทุกท่าน ไพรัชโฮมเดคคอร์ ปิดทำการช่วงหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค.2560 – 2 ม.ค.2561 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

Read More