ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562

ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด ปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562 ? 2 ม.ค. 2563 และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 3 ม.ค. 2563 ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ? สวัสดีปีใหม่

Read More

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด

Read More