ประกาศวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด ขอปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2562 ? 15 เม.ย. 2562
และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 16 เม.ย. 2562

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ