ประกาศวันหยุดวันแรงงาน

บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด หยุดเนื่องในวันแรงงาน ในวันที่ 01 พ.ค. 2562 และเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 02 พ.ค. 2562