ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่

บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด ปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562
และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 3 ม.ค. 2562

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและเที่ยวปีใหม่ให้สนุก
สวัสดีปีใหม่ครับ