แจ้งลูกค้าทุกท่าน

ไพรัชโฮมเดคคอร์ ปิดทำการช่วงหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค.2560 – 2 ม.ค.2561 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน