ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ประจำเดือน เมษายน จากกิจกรรม ห้องน้ำสวยบอกต่อที่ไพรัชโฮม ขอนแก่น หรือ ?Bathroom New Look? ที่ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท