ประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่

บริษัทไพรัชโฮมเดคคอร์จำกัด ปิดทำการเนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563
และเปิดทำการตามปกติในวันที่ 3 ม.ค. 2563

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
สวัสดีปีใหม่