เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรส่วนกลาง 043-345555 , Fax.043-345444
แผนกจัดซื้อ 086-4901593
แผนกขาย 086-4901594 , 088-5571121
แผนกบุคคล 088-5644332

แผนกหมายเลขติดต่อภายใน

ฝ่ายขาย13,14.17
ฝ่ายออกแบบ COTTO STUDIO16
ฝ่ายออกแบบ Pairach Design Center15
ฝ่ายจัดซื้อ18,19
ฝ่ายการเงิน30,31
ฝ่ายบุคคล27,28
ฝ่ายการตลาด32
ฝ่ายคลังสินค้า24,25

ที่อยู่

บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด 29 หมู่ 14 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

 

ความคิดเห็น