ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรส่วนกลาง 043-345555 Fax.043-345444 ฝ่ายขาย Fax.043-423555 ฝ่ายบัญชีการเงิน

ฝ่ายขาย โทร 086-490-1594, 088-557-1121

แผนกหมายเลขติดต่อภายใน

ฝ่ายขาย 13,14.17
ฝ่ายออกแบบ COTTO STUDIO 16
ฝ่ายออกแบบ Pairach Design Center 15
ฝ่ายจัดซื้อ 18,19
ฝ่ายการเงิน 30,31
ฝ่ายบุคคล 27,28
ฝ่ายการตลาด 32
ฝ่ายคลังสินค้า 24,25

ที่อยู่

บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด 29 หมู่ 14 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 

 

ความคิดเห็น