เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรส่วนกลาง 043-345555 , Fax.043-345444
แผนกจัดซื้อ 086-4901593
แผนกขาย 086-4901594 , 088-5571121
แผนกบุคคล 088-5644332

แผนกหมายเลขติดต่อภายใน

ฝ่ายขาย 13,14.17
ฝ่ายออกแบบ COTTO STUDIO 16
ฝ่ายออกแบบ Pairach Design Center 15
ฝ่ายจัดซื้อ 18,19
ฝ่ายการเงิน 30,31
ฝ่ายบุคคล 27,28
ฝ่ายการตลาด 32
ฝ่ายคลังสินค้า 24,25

ที่อยู่

บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำกัด 29 หมู่ 14 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000